Naša technika

Pásový minibager určený na výkopy hrobov, základov a obkopov domov, planírovacie práce a úpravy terénu.

Valník určený na prepravu minibagru a prepravu stavebného materiálu k zákazníkom.

Pásový presúvač stavebného materiálu (piesok, štrk, suť a atď.).